VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
KALMAR
SV

Våra tjänster

Utbildning

Utveckla ditt personliga entreprenörskap och anmäl dig till våra utbildningar

LOOPA: Idé- och affärsutveckling

LOOPA är Drivhusets affärsutvecklingsutbildning som kan appliceras på både kommersiella och ickekommersiella idéer. Du kommer att lära dig hur man genererar fram nya idéer, hur man hittar sitt kundsegment och paketerar sitt erbjudande så att man hittar sin plats på marknaden. Under utbildningens gång har du möjlighet att aktivt arbeta med och utveckla en egen idé och på så sätt ta dig ett steg närmare mot din dröm!

Anmälan till utbildningen hittar du under rubriken ”event”.

Här är några exempel på de moment, verktyg och teorier som utbildningen innehåller.

• WORKSHOPS
– Introduktion/teori
– Loop/Pivot/Pitch
– Idégenerering
– Kundsegment
– Paketering
– Kundvärde
– Positionering
• LOOP
– MVP/prototyptest
– Intervjuer
– Observation

• PITCH
– Pitchträning
– Presentationsteknik
– Feedbackstruktur

• VERKTYG
– Business model Canvas
– Customer Value Proposition
– Empatikartan
– Preplanning – precommittement
– Röda tråden
– Kundresan
– Position map
– Blue Ocean

* Utbildningen är kvalitetssäkrad och utvecklad i samarbete med Chalmers entreprenörsskola.

Projektledning och entreprenöriellt ledarskap

Hör entreprenörskap och ledarskap ihop? Ja! I en värld där snabba förändringar är ett måste för att överleva på marknaden efterfrågas ledarskap som möjliggör förändringar och som tar tillvara på möjligheter. I denna utbildning blandas teori med praktiska verktyg som du kan använda i ditt ledarskap för en grupp, men också för självledarskap. Kursen är uppdelad i två delar och i den första delen går vi igenom projekt som arbetsform samt värdefulla verktyg som underlättar ditt arbete som ledare. I del två djupdyker vi i begreppet ledarskap. Vad är ledarskap, vilka utmaningar finns det och hur undviker du att vara en dålig ledare? Du kommer du få lära dig mer om olika ledarstilar, gruppsykologi och mötestekniker.

Vid varje tillfälle bjuds även en gäst från näringslivet in för att berätta om erfarenheter och ge tips som hjälper er att växa i ert ledarskap!

Utbildningen bygger på Drivhusets TOOKIG- metod (världen är Tvetydig, Obekväm, Omvälvande, Komplex, Instabil och Gåtfull).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!