VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
KALMAR
SV

Hackathon och idéskapande

Hackathon är ett arbetsätt och en eventform där Drivhuset sammanför studenter från Linnéuniversitetet med näringsliv, offentlig sektor och forskare för att utbyta kunskap och möjliggöra nya idéer och innovation. Under utsatta tidsramar arbetar studenter från olika studieinriktningar tillsammans för med olika frågeställningar och problemformuleringar från näringsliv, offentlig sektor och forskning för att arbeta fram nya idéer, perspektiv och lösningar till existerande utmaningar.

Hösten 2020 arrangerade Drivhuset, tillsammans med Region Kalmar Län, Region Kronoberg, Kalmar kommun och Destination Småland ett Food Hackathon. Under 24 timmar arbetade universitetsstudenter med att fram olika lösningar för att minska matsvinnet. De som medverkade med olika problemformuleringar var COOP, SSAM, Mönsterås Kommun och Kalmar Kommun.

 

Under Food Hackathon arbetade studenterna med följande problemformuleringar:

-How can COOP get its consumers to understand that the organization is selling by season and therefore get their consumers to buy food by season?

-How can SSAM impact the households in a way that makes them throw less amount of eatable food?

-How can the municipality of Kalmar and Mönsterås change the youth’s attitude and their behavior regarding food waste
in the schools?

Se gärna vår film där vi visar hur Food Hackathon gick till! Under filmer visar vi bland annat intervjuer med studenter, jurypanelen och medverkande företag.

Efter ett Hackathon arbetar Drivhuset för att de idéer som uppstår ska tas tillvara på och skapa värde i samhället. Studenterna uppmanas att boka in uppföljningsmöten och besök hos de företag och organisationer som deltar och efter ett Hackathon arbetar de tillsamans vidare för att ta tillvara på möjligheterna med de nya lösningar och tankesätt som universitetsstudenterna kommit fram till.

Vill du veta mer om Drivhusets arbete med Hackathons och hur vi skapar arenor för innovationsfrämjande idéer? Varmt välkommen kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!