VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
KALMAR
SV

ENTREPRENÖRSKAP FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Vi utbildar, tränar och inspirerar unga individer i entreprenöriella förmågor för hållbar utveckling!
Genom våra forskningsbaserade metoder och arbetssätt är vi den unika balansen mellan akademin och verkligheten.

EN PUSSELBIT I EU:S 8 NYCKELKOMPETENSER FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

År 2006 tog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd fram 8 stycken nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.
Dessa kompetenser är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder.
Det livslånga lärandet är en helhetssyn på utbildning där lärandet kan ske i olika miljöer.
Det livslånga lärandet är beroende av individens lust, motivation och attityd till utbildning och lärande.

Drivhuset arbetar med nyckelkompetensen Initiativförmåga och företagaranda!
Detta är förmågan att kunna omsätta idéer i handling genom kreativitet, innovation och
risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt.

KOSTNADFRI VÄGLEDNING MED VÅRA EXPERTER

Välkommen att boka kostnadsfritt vägledningssamtal online med en av våra experter. Du behöver inte förbereda någonting alls. Boka och se vad som händer. En av våra experter kommer kunna vägleda dig i våra metoder och arbetssätt för att du ska kunna skapa värde i samhället genom entreprenörskap

Boka vägledning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!